Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka

Helniklötietoja käsittelee Papalamp OÜ, Reg. nr. 14058428; Harjumaa, Tallinna, Vabaõhukooli tee 98-3 12015; Puhelin (+372) 569 00198; Email: info@forteled.com.

Käytetyt henkilötiedot

  1. Etu-ja sukunimi;
  2. Puhelinnumero;
  3. Sähköpostiosoite;
  4. Tuotteiden ja palvelujen määrä.

Henkilötietojen käsittelyn tavoite

Henkilötietoja käytetään asiakkkaiden tilausten käsittelyyn ja tuotteiden toimitukseen. Ostoshistorian tietoja (hankkeen päivämäärä, tuotteet, määrä, asiakkaan tideot) käytetään hankittujen tuotteiden ja palveluiden kautsaukseen ja asiakkaiden hankintamieltymysten analysointiin.

Henkilötideot kuten sähköposti, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen liityvien kysymysten ratkaisemiseksi.

Jos lähetät meille kyselyn tai varaat aikaa palvelun vastaanottamiseen verkkosivuston kautta, käsittelemme henkilötietojasi vain vastatakseesi kyselyyn tai palvelun varaamiseksi sinulle.

Oikeudellinen perusta

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietojen käsittely suoritetaan laillisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. Kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Vastaanottajat, joille tietoja välitetään

Henkilötiedot välitetään myyntiedustajalle. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelujen tarjoajalle. Kuriirilla toimitettujen tavaroiden yhteydessä ilmoitetaan yhteystietojen lisäksi myös asiakkaan osoite. Henkilötiedot välitetään palveluntarjoajan toimittamalle kirjanpitäjälle.

Henkilötietojen saatavuus ja oikaiseminen

Henkilötietoihin pääsee käsiksi ja niitä voi muuttaa myyntiedustajan kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä sähköpostitse.

Säilyttäminen

Tietoja säilytetään kirjanpitoa tai kuluttajariitoja varten. Ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus täyttyy tai vanhentumisaika loppuu. Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja on säilytettävä seitsemän vuotta.

Poisto

Jos haluat poistaa henkilökohtaisia tietoja, sinun on otettava yhteyttä ostoksen tehneeseen edustajaan sähköpostitse. Poistopyyntöön on vastattava viimeistään kuukauden kuluessa, ja tietojen poistamiselle on määritettävä aika.

Riitojen ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan myyntiedustajan kautta.